Arhiva

Popović Ivković: Mreža žena u policiji važna je za unapređenje položaja i osnaživanja žena u policiji Republike Srbije

17.12.2018.
Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Biljana Popović Ivković podsetila je, na osnivačkoj skupštini Mreže žena u policiji Republike Srbije, da je potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović pružio snažnu podršku osnivanju Mreže i da se kontinuirano zalaže za ravnopravnost žena u policiji...
Popović Ivković: Mreža žena u policiji važna je za unapređenje položaja i osnaživanja žena u policiji Republike Srbije
Popović Ivković: Mreža žena u policiji važna je za unapređenje položaja i osnaživanja žena u policiji Republike Srbije
Popović Ivković: Mreža žena u policiji važna je za unapređenje položaja i osnaživanja žena u policiji Republike Srbije
Popović Ivković: Mreža žena u policiji važna je za unapređenje položaja i osnaživanja žena u policiji Republike Srbije
Popović Ivković: Mreža žena u policiji važna je za unapređenje položaja i osnaživanja žena u policiji Republike Srbije

Mreža žena u policiji Republike Srbije, koja je osnovana danas u Beogradu, predstavlja veliki korak u poštovanju politike jednakih mogućnosti i važna je za dalje unapređenje položaja i osnaživanja žena u policiji, kao i u davanju podrške njihovom karijernom razvoju.

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Biljana Popović Ivković podsetila je, na osnivačkoj skupštini, da je potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović pružio snažnu podršku osnivanju Mreže i da se kontinuirano zalaže za ravnopravnost žena u policiji.

„Pružamo punu podršku ženama da uhvate korak sa muškarcima, koji i dalje čine većinu u našem Ministarstvu, kroz jednaku šansu za profesionalno usavršavanje i konkurisanje za rad u različitim policijskim poslovima. Žene se u policiji u svom svakodnevnom radu suočavaju sa različitim, teškim i izazovnim situacijama i uvek su tu da pruže pomoć građanima i da im budu oslonac“, istakla je Popović Ivković.

Ona se zahvalila švedskoj Vladi i policiji na saradnji na ovom projektu podsećajući da je Švedska jedan od lidera među zapadnim zemljama po poštovanju principa rodne ravnopravnosti.  

Državni sekretar je naglasila i da će se Mreža žena u policiji snažno boriti i protiv verbalnog i fizičkog nasilja, koje se u poslednje vreme kontinuirano sprovodi  u našem društvu.

„Pretnjama i uvredama, nažalost, pojedini političari i nosioci nekih funkcija, šalju poruku nasilnicima da slobodno mogu da tuku i maltretiraju svoje najbliže. Valjda misle da su tako veći muškarci, a u stvari su kukavice. Za razliku od njih, naša poruka je da su žene stub ovog društva, stub porodice i ubuduće ćemo još intenzivnije insistirati na rodnoj ravnopravnosti, toleranciji i razumevanju“, istakla je Popović Ivković.

Ona  je podvukla da će svi oni koji podignu ruku na ženu, izlože je fizičkim i verbalnim napadima, biti sankcionisani u skladu sa zakonom.

„Moramo se svi snažno boriti protiv nasilja u našem društvu. Svako nasilje rađa novo nasilje, bilo ono verbalno ili fizičko“, zaključila je Popović Ivković.

Direktor policije Vladimir Rebić ocenio je da osnivanje ovakve jedne mreže predstavlja veliki korak u poštovanju politike jednakih mogućnosti, sa težnjom umanjenja stereotipa i predrasuda da žene nisu sposobne da obavljaju određene poslove.

„Mi i na ovaj način pokazujemo da poštujemo ljudska prava, pre svega pravo na jednakost. Podsetio bih da je poslednjih godina učinjen značajan napredak kada je u pitanju zastupljenost žena u policiji, ali smatram da taj broj još uvek nije dovoljan, jer u Ministarstvu unutrašnjih poslova žene trenutno čine oko četvrtinu svih zaposlenih“ rekao je Rebić.
 
Šef kancelarije švedske policije u Beogradu Maks Luteman istakao je da iskustva Švedske potvrđuju da su efikasnije one organizacije koje imaju jednak broj zaposlenih muškaraca i žena.

„Osnivanjem Mreže žena u policiji Republike Srbije napravljen je veliki korak ka rodnoj ravnopravnosti, a primer Švedske pokazuje da je takva mreža dovela do povećanje broj zaposlenih žena u policiji i na rukovodećim mestima“, rekao je Luteman.

Predstavnik Ambasade Švedske u Beogradu Joahim Vern istako je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova postiglo značajne uspehe na polju rodne ravnopravnosti.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković istakla je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova jedna od retkih institucija koja stoprocentno postupa po svim preporukama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Ona je ocenila i da prisustvo velikog broja muškaraca, policijskih službenika, na Osnivačkoj skupštini govori da MUP prepoznaje da ovo nije samo žensko pitanje, već pitanje društvenog razvoja i pitanje kvaliteta rada policije.

„Uverena sam da će i ova mreža doprineti unapređenju položaja žena i sagledavanju njihove uloge, jer današnji bezbednosni izazovi, rizici i pretnje sa kojima se naša država suočava ne daju nam za pravo da se odreknemo bilo kog člana ili članice našeg društva i da ne iskoristimo potencijalne svih“, rekla je Janković.

Ona je dodala da prema poslednjem istraživanju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti građani policiju prepoznaju kao nekoga kome pored, institucije Poverenika, najviše veruju kada je reč o zaštiti od diskriminacije.

Predstavnica osnivača Mreže žena u policiji Dunja Simić istakla je da je cilj udruženja da nastavi da afirmiše ulogu, položaj i značaj žena i da radi na podizanju svesti zaposlenih u Ministarstvu o važnosti ove teme, ali i da podrži koleginice da se karijerno razvijaju.

„Vidljivošću žena u policiji hoćemo da pošaljemo poruku građankama da apliciraju za policijski posao i da će im biti pružena sistemska podrška kroz potrebnu obuku i edukaciju“, rekla je Simić.