Arhiva

Međunarodni dan civilne zaštite se obeležava 1. marta

01.03.2018.
MUP

Beograd

Broj: 147  /18

01. mart 2018. godine

Povodom obeležavanja 1. marta Međunarodnog dana civilne zaštite na nivou područnih organizacionih jedinica Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa načelnicima upravnih okruga i gradonačelnicima, biće organizovane svečane sednice štabova za vanredne situacije.

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova intenzivno radi na jačanju civilne zaštite u Republici Srbiji i do sada je formirao 172 specijalizovane jedinice civilne zaštite za zaštitu i spasavanje u kojima je raspoređeno 4.689 pripadnika.

Pod ovim specijalizovanim jedinicama podrazumevaju se jedinice za zaštitu od požara, za pružanje prve pomoći, za spasavanje iz ruševina, za spasavanje na vodi i pod vodom i za zbrinjavanje.

Lokalne samouprave do sada su formirale 365 jedinica civilne zaštite opšte namene sa 6.865 pripadnika i postavile 9.164 poverenika i zamenika poverenika.

Svetski dan civilne zaštite 1. marta, ustanovila je Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu na Generalnoj skupštini 1990. godine u cilju promovisanja rada službi civilne zaštite širom sveta i ukazivanja na značaj njihove saradnje i potrebe solidarnosti u zajedničkoj borbi.

Obeležavanjem ovoga dana Ministarstvo unutrašnjih poslova želi i da utiče na podizanje nivoa svesti o značaju pripremljenosti građana i njihovom poznavanju bezbednosnih i zaštitnih mera u slučaju elementarnih nepogoda.

Civilna zaštita predstavlja organizovan odgovor države na opasnosti koje ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu u slučaju takve vanredne situacija koja prevazilazi mogućnosti redovnog delovanja nadležnih organa.