Arhiva

Tomašević: Cilj MUP-a da kroz reformske procese stvori dobru osnovu za razvoj rodne ravnopravnosti

25.09.2017.
Pomoćnica ministra unutrašnjih poslova i načelnica Sektora za ljudske resurse Katarina Tomašević izjavila je danas u Aranđelovcu da je cilj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije da kroz reformske procese stvori dobru osnovu za razvoj rodne ravnopravnosti, da osnaži žene i poveća njihovu zastupljenost kako u operativnom sastavu policije, tako i na rukovodilačkim pozicijama...
Tomašević: Cilj MUP-a da kroz reformske procese stvori dobru osnovu za razvoj rodne ravnopravnosti
Tomašević: Cilj MUP-a da kroz reformske procese stvori dobru osnovu za razvoj rodne ravnopravnosti
Tomašević: Cilj MUP-a da kroz reformske procese stvori dobru osnovu za razvoj rodne ravnopravnosti
Tomašević: Cilj MUP-a da kroz reformske procese stvori dobru osnovu za razvoj rodne ravnopravnosti

Pomoćnica ministra unutrašnjih poslova i načelnica Sektora za ljudske resurse Katarina Tomašević izjavila je danas u Aranđelovcu da je cilj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije da kroz reformske procese stvori dobru osnovu za razvoj rodne ravnopravnosti, da osnaži žene i poveća njihovu zastupljenost kako u operativnom sastavu policije, tako i na rukovodilačkim pozicijama.

Tomašević je na otvaranju seminara – Obuka visokih rukovodilaca Ministarstva unutrašnjih poslova o pitanjima rodne ravnopravnosti,  precizirala da 23,5 odsto od ukupnog broja zaposlenih u MUP-u čine žene.

„Na rukovodećim položajima u Ministarstvu unutrašnjih poslova nalazi se skoro 15 odsto žena, dok 11 procenata njih primenjuje policijske mere i ovlašćenja. Kada je reč operativnom sastavu, žene su najzastupljenije u Jedinici za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata“ rekla je Tomašević i kao pozitivan primer istakla načelnicu Policijske uprave Kragujevac, koja je nedavno izabrana na konkursu.

Pomoćnica ministra je rekla da je jedan od zadataka MUP-a da osnaži žene da budu što više zastupljene u operativnom sastavu, da primenjuju policijske mere i ovlašćenja, ali isto tako da budu i rukovodioci.

„Mi se trudimo da rodna perspektiva bude primećena i kroz proces selekcije i regrutacije, kao i kroz proces karijernog napredovanja i obuke. Primetno je da se na konkursima za osnovnu policijsku obuku, kao i za upis na Kriminalističko-policijsku akademiju, prijavljuje sve veći broj žena. Rezultati koje one ostvaruju na obukama iz godine u godinu sve su bolji, tako da više nije retkost da žena bude najbolji kandidat među svim polaznicima Centra za osnovnu policijsku obuku“ rekla je Tomašević.

Pomoćnica ministra se zahvalila Vladi Švedske, švedskoj policiji i švedskoj Agenciji za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) na stručnoj i finansijskoj pomoći i podršci u realizaciji projekta „Razvijanje rodne agende u Ministarstvu unutrašnjih poslova“, ali i na svim ostalim reformskim projektima koji se sprovode u okviru programa „Razvoj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije 2016. – 2018.“.

Tomašević je objasnila da projekat „Razvijanje rodne agende u Ministarstvu unutrašnjih poslova“ ima četiri cilja - unapređenje sistema jednakih mogućnosti, zaštitu od diskriminacije i seksualnog uznemiravanja, osnaživanje žena u policiji kroz formiranje mreže žena i rodno senzibilisanje rukovodioca.

Zamenik ambasadora Kraljevine Švedske Joakim Vern ukazao je da se u ovoj  godini obeležava 100 godina diplomatskih odnosa između Srbije i Švedske i istakao da je ta zemlja čvrsto opredeljena da podrži Srbiju u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kroz ovakve i slične razvojne projekte.

„Program rodne ravnopravnosti ima korene u rezoluciji 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, jer samo žene i muškarci zajedno mogu doprineti održivom svetskom miru“, rekao je Vern.

On je ukazao da je za rodnu ravnopravnost veoma bitan faktor obuka visokih rukovodilaca, jer su oni ključni nosioci promene stavova u svojim organizacijama.

Rukovodilac programa „Razvoj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije 2016. – 2018.“ Maks Luteman naglasio je da je rodna ravnopravnost ključna komponenta sva četiri projekta koje se sprovode u okviru programa i da je uspostavljanje rodne agende neodvojivi deo realizacije ciljeva sva četiri projekta.