Arhiva

Bolji odabir pripadnika MUP-a, u radni odnos primaju se oni koji su se školovali za policijski poziv

24.12.2017.
MUP

Beograd,

Broj: 1044/17

24. decembar 2017. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u potpunosti je promenilo nekadašnju kadrovsku politiku prilikom prijema novih policajaca. Neplansko zapošljavanje zamenjeno je boljim i potpuno drugačijim odabirom pripadnika MUP-a, a u radni odnos primaju se oni koji su se školovali za policijski poziv.

Samo tokom ove godine Ministarstvo unutrašnjih poslova zaposlilo je 617 svršenih studenata Kriminalističko-policijske akademije i polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku, a do kraja godine biće primljeno još 140.  Prilikom selekcije primenjuje se kriterijum uspešnosti i zapošljavaju se najbolji koji su svojim znanjem, kvalitetom i trudom zaslužili da budu deo tima Ministarstva unutrašnjih poslova.

Odgovarajući na potrebe unapređenja efikasnosti Ministarstva, doneta je i Uredba o karijernom napredovanju policijskih službenika. Na osnovu ovog akta Ministarstvo unutrašnjih poslova uvodi novi model karijernog napredovanja koji omogućava svim policijskim službenicima bolji profesionalni razvoj.

Pored Uredbe o karijernom napredovanju doneta je i Uredba o ocenjivanju policijskih službenika. Ovim aktom propisani su novi modeli i merila ocenjivanja. Na taj način stvorena je dobra osnova za karijerni razvoj i napredovanje najkvalitetnijih policijskih službenika, u cilju profesionalizacije i jačanja integriteta policije.

Takođe, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Kriminalističko-policijska akademija zaključili su Sporazum o poslovnoj saradnji. Tim se po prvi put obezbeđuje plansko školovanje studenata Kriminalističko-policijske akademije po projektovanim potrebama Ministarstva, sa jasnom vizijom ko će nakon završetka studija moći da zaduži policijsku uniformu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova sada insistira da se stručnost, znanje i obrazovanje jedino ceni.