Arhiva

Uspostavljanje sigurnog sajber prostora nije moguće bez aktivnog učešća svih država

24.05.2017.
Stefanović: „Sve države treba da sarađuju i sprovode odgovarajuće korake kako bi se obezbedio adekvatan nivo informacione bezbednosti, izvršila priprema za odbranu od napada i podigla svest građana o rizicima“...

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije dr Nebojša Stefanović izjavio je danas na Međunarodnoj konferenciji o pitanjima bezbednosti koja se održava u Rusiji, da je visokotehnološki kriminal, posle terorizma možda i najveća pretnja po globalnu bezbednost i da se na njega mora pružiti zajednički odgovor.

„U povezanom sajber prostoru postoje velike mogućnosti za izvođenje sajber napada čiji obim i intenzitet mogu veoma veliki“, rekao je Stefanović na konferenciji čija je ovogodišnja tema „Uloga savremenih tehnologija u međunarodnoj informatičkoj bezbednosti i mere za njeno očuvanje“.

Podsetivši na nedavni „rensomver“ napad koji je blokirao oko 200.000 računara širom sveta, Stefanović je istakao da taj napad u Srbiji nije ugrozio kritičnu infrastrukturu i da je prijavljeno samo nekoliko izolovanih slučajeva.

Uprkos tome, kako je naveo, nadležne službe odmah su upozorile građane i institucije koje mere bi trebalo da preduzmu kako bi povećali zaštitu svojih računara.

Ministar je ocenio da informaciona bezbednost postaje veoma važan faktor u međunarodnim odnosima, kao i da uspostavljanje sigurnog sajber prostora nije moguće bez aktivnog učešća mnogih aktera.  

„Sve države treba da sarađuju i sprovode odgovarajuće korake kako bi se obezbedio adekvatan nivo informacione bezbednosti, izvršila priprema za odbranu od napada i podigla svest građana o rizicima“, poručio je Stefanović.

Prema njegovom mišljenju, države treba da sarađuju, posebno u uspostavljanju efikasnih i odgovornih mehanizama za razmenu informacija, upozorenja i obaveštenja o incidentima u sajber prostoru.

„Moramo odrediti kontakt tačke i učiniti informacije lako dostupnim. Poseban fokus treba da bude na zaštiti kritične infrastrukture, a naročito ako incidenti imaju uticaja na više država“, naveo je srpski ministar policije.

Ukazavši da pretnje u sajber prostoru mogu doći sa bilo koje strane, Stefanović je ukazao na to da veliki procenat slučajeva sajber kriminala u Srbiji, osim od naših, dolazi i od građana susednih država.

„U ovim slučajevima, saradnja policijskih jedinica koje se bore protiv sajber kriminala je veoma važna i mora se unapređivati. Srbija je potpisnica Budimpeštanske konvencije o sajber kriminalu i ima dosta uspeha u borbi protiv ove vrste kriminaliteta“, rekao je Stefanović i naglasio da je organizaciona jedinica za borbu protiv sajber kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova relativno često uključena u sinhronizovane međunarodne operacije.

Republika Srbija, kako je rekao, gradi kapacitete za otkrivanje napada u sajber prostoru, identifikovanje napadača i brzo reagovanje, ali je i dalje, kao i mnogo razvijenije zemlje, podložna pretnjama iz sajber prostora.

Ukazavši da je situacija u oblasti informacione bezbednosti u Srbiji mnogo bolja nego ranije, Stefanović je podsetio da je u januaru 2016. godine usvojen Zakon o informacionoj bezbednosti, kojim se po prvi put sistemski uređuje ova oblast, kao i da je Vlada Srbije obrazovala Telo za koordinaciju poslova informacione bezbednosti.