Arhiva

Milenko Božović: Neistinite i zlonamerne tvrdnje ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona u BiH Anela Ramićа

20.06.2018.
MUP

Broj: 462/18
20. jun 2018. Godine

IZJAVA MILENKA BOŽOVIĆA, NAČELNIKA UPRAVE GRANIČNE POLICIJE:

„Povodom neistinitih i zlonamernih tvrdnji ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona u BiH Anela Ramića da „policija Srbija ima nekorektan odnos i da čak ilegalnim migrantima pokazuje put kojim će ući u BiH“, želim da naglasim da je Srbija zemlja koja se sa migrantskom krizom u različitim oblicima i u različitim fazama suočava i nosi više od tri i po godine vrlo uspešno.

Podsetiću, da je u Republiku Srbiju tokom 2015. godine dnevno ulazilo i po čak 15.000 migranata, kao i da se i danas u centrima u našoj zemlji nalazi između 3.000 i 4.000 migranata.

Apsolutno su netačne tvrdnje da Srbija migrante na bilo koji način usmerava ka drugim zemljama, susedima. Samo tokom današnjeg dana srpska policija pronašla je dva autobusa na teritoriji PU Šabac, u kojima su se nalazila 53 migranta, koji su zaustavljeni i vraćeni u prihvatne centre. Takođe, policija je na reci Drini zaustavila čamac sa sedam migranata, koji su pokušali ilegalno da pređu granicu.

Srbija je posvećena zaštiti migranata i njihovih prava i pokazala je human i civilizovan odnos prema svakom od njih, a tako će i nastaviti da se ponaša. Međutim, želim da podsetim da ovi migranti ne potiču iz Srbije, niti je Srbija njihova krajnja destinacija. Zato savetujem svojim kolegama da postupaju na zakonit i human način u migrantskoj krizi, kao i da migrante vraćaju u zemlje porekla ili prvu zemlju s kojom imaju potpisan sporazum o readmisiji“.