Direkcija policije

Nacionalni centar za kriminalističku forenziku

Nacionalni centar za kriminalističku forenziku (NCKF) Uprave kriminalističke policije, u okviru svog delokruga rada vrši forenzička veštačenja i obezbeđuje  materijalne dokaze za potrebe krivično-procesnog sistema Republike Srbije.

Nacionalni centar za kriminalističku forenziku sprovodi  forenzička veštačenja iz sledećih oblasti:

 • DNK,
 • opšte biologije,
 • sudske medicine,
 • trasologije,
 • balistike,
 • fizičke-hemije (droge, eksplozivi i dr.),
 • toksikologije,
 • forenzičke psihologije i poligrafskih ispitivanja,
 • daktiloskopije,
 • dokumenata i rukopisa,
 • forenzičke akustike,
 • foto i video-materijala i
 • elektronskа i informatička forenzička veštačenja.

Nacionalni centar za kriminalističku forenziku postupa po zahtevima i naredbama organa koji vode postupak – organizacionih jedinica Direkcije policije MUP-а Republike Srbije, tužilaštava i sudova na svim nivoima, kao i zahtevima drugih nadležnih državnih organa.

NCKF takođe vrši upravni, inspekcijski i instruktivni nadzor rada operativne kriminalističke tehnike područnih policijskih uprava. Organizuje, koordinira i neposredno učestvuje u radu ekipe za vršenje kompleksnih uviđaja i forenzičke obrade lica mesta teških krivičnih dela, u cilju obezbeđenja materijalnih tragova. Direktno sarađuje sa svim službama kriminalističke policije, koordinira radom kriminalističke tehnike tokom sprovođenja operativno-taktičkih i istražnih radnji, u cilju obezbeđenja materijalnih tragova.

Nacionalni centar za kriminalističku forenziku sarađuje sa nadležnim tužilaštvima i sudovima, neposredno učestvuje u radu ekipe za identifikaciju žrtava u masovnim nesrećama i elementarnim nepogodama i vrši trening i obuku službenika kriminalističke tehnike iz oblasti poslova forenzičke obrade lica mesta. Ostvaruje saradnju sa relevantnim međunarodnim organizacijama u cilju usvajanja savremenih metoda rada i primene iskustava najboljih primera iz prakse u oblasti forenzičkih veštačenja i forenzičke obrade lica mesta krivičnog dela.

Nacionalni centar za kriminalističku forenziku Uprave kriminalističke policije je prva akreditovana organizaciona jedinica MUP-а Republike Srbije.

Nacionalni centar za kriminalističku forenziku je akreditovan u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda  ISO/IEC 17025:2006 (ISO /IEC 17025:2005) od 28.08.2014. godine na osnovu čega mu je od strane Akreditacionog tela Srbije izdat  Sertifikat o akreditaciji - akreditacioni broj 01-413.

Nacionalni centar za kriminalističku forenziku je punopravni aktivni član Evropske mreže forenzičkih instituta  „ENFSI“  i aktivno učestvuje u radu većine radnih grupa ove organizacije.

 

Istorijat kriminalističke tehnike u Srbiji

Krajem 19. i početkom 20. veka u razvijenim zemljama stvaraju se specijalizovane ustanove koje se bave poslovima kriminalističke tehnike. U početku su u nekim evropskim državama ustanovljeni samo registracioni biroi kod prestoničkih policijskih uprava koji su postepeno pretvarani u velike naučno-sudske laboratorije u kojima su vršene kriminalističko-tehničke ekspertize. Dok mnoge evropske države nisu imale dobro uređene ustanove za identifikaciju i registraciju, u Srbiji je, u Beogradu, pri Ministarstvu unutrašnjih dela 1904. godine osnovano Antropometrijsko-policijsko odeljenje.

Godine 1911. uvedena je daktiloskopska registracija krivaca po Vučetićevom sistemu i započeta su kriminalističko-tehnička veštačenja. Nakon Prvog svetskog rata antropometrijsko odeljenje u Beogradu je rekonstruisano u Tehničku policiju.

Tokom Prvog svetskog rata, nakon ulaska stranih vojnih snaga u Srbiju, pojavila se potreba za istraživanjem masovnih zločina koji su činili pripadnici austrougarske i bugarske vojske nad civilnim stanovništvom. S obzirom na to da u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije nisu postojali uslovi za samostalno istraživanje i dokumentovanje ovih zločina, upućen je poziv dr Arčibaldu Rajsu koji dolazi u Srbiju 1914. godine. Rudolf Arčibald Rajs je u Lozani osnovao Institut za tehničku policiju i kriminalistiku, a ujedno je i osnivač Tehničke policije u Beogradu organizovane po primeru sličnih ustanova u svetu.

U međuratnom periodu u Srbiji, pored Rajsa, posebno su se istakli ruski emigranti Sergej Tregubov i Aleksandar Andonovič. Tregubov je u Jugoslaviji godinama radio kao kriminalističko-tehnički ekspert u Tehničkoj policiji, dok je za vreme svog života u Rusiji osnovao nekoliko naučno-tehničkih laboratorija za sudske ekspertize. Aleksandar Andonovič je bio šef Tehničke policije i sa Tregubovim koautor prve stručne knjige o kriminalističkoj tehnici u domaćoj literaturi, objavljenoj 1935. godine pod naslovom „Kriminalna tehnika”.

Posle Drugog svetskog rata Tehnička policija je preimenovana u Biro za kriminalističku tehniku, a nedugo nakon toga prerasta u Kriminalističko-tehnički centar.

Na temeljima kriminalističke tehnike koje je postavio dr Arčibald Rajs sa svojim saradnicima, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije danas postoji Nacionalni centar za kriminalističku forenziku (NCKF), koji pod okriljem Uprave kriminalističke policije (UKP) suštinski predstavlja referentnu ustanovu u zemlji za poslove kriminalističke tehnike.