Dokumenti

Sporazumi o readmisiji

 1. Albanija - Sporazum o readmisiji lica koja nezakonito borave sa protokolom o sprovođenju
 2. Austrija - Protokol o readmisiji lica koja nezakonito borave
 3. Beneluks - Protokol o readmisiji lica koja nezakonito borave
 4. Bosna i Hercegovina - Protokol o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit
 5. Bosna i Hercegovina - Sporazum o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak i boravak nezakonit
 6. Bugarska - Protokol o readmisiji lica koja nezakonito borave
 7. Češka - Protokol o readmisiji lica koja nezakonito borave
 8. Crna Gora - Protokol o readmisiji lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit
 9. Crna Gora - Sporazum o readmisiji lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit
 10. Danska - Sporazum o readmisiji
 11. Evropska zajednica - Sporazum o readmisiji lica koja nezakonito borave
 12. Francuska - Protokol o readmisiji lica koja nezakonito borave
 13. Grčka - Protokol o readmisiji lica koja nezakonito borave
 14. Hrvatska - Protokol o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan
 15. Hrvatska - Sporazum o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan
 16. Italija - Protokol o readmisiji lica koja nezakonito borave
 17. Kanada - Sporazum o readmisiji
 18. Kipar - Protokol o readmisiji lica koja nezakonito borave
 19. Mađarska - Protokol o readmisiji lica koja nezakonito borave
 20. Severna Makedonija - Protokol o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan
 21. Severna Makedonija - Sporazum o readmisiji
 22. Malta - Protokol o readmisiji lica koja nezakonito borave
 23. Moldavija - Sporazum i protokol o readmisiji lica koja nezakonito borave
 24. Nemačka - Protokol o readmisiji lica koja nezakonito borave
 25. Norveška - Sporazum o readmisiji lica koja nezakonito borave
 26. Portugalija - Protokol o readmisiji lica koja nezakonito borave
 27. Rumunija - Protokol o readmisiji lica koja nezakonito borave
 28. Rusija - Protokol o readmisiji
 29. Rusija - Sporazum o readmisiji
 30. Slovačka - Protokol o readmisiji
 31. Slovenija - Protokol o readmisiji lica koja nezakonito borave
 32. Španija - Protokol o readmisiji lica koja nezakonito borave
 33. Švajcarska - Sporazum o readmisiji
 34. Švedska - Protokol o readmisiji lica koja nezakonito borave
 35. Ujedinjeno Kralјevstvo - Protokol o readmisiji lica koja nezakonito borave
 36. Estonija - Protokol o readmisiji lica koja nezakonito borave