Финансије

Име конкурса Датум објављивања
Јавни конкурс за попуну радног места - главни службеник за управљање системом плата и накнада штете проистекле из радног односа и радно - правног статуса I у Одсеку за плате, Одељење за плате и бенефиције, Управа за људске ресурсе, Сектор за логистику 03.04.2024. године.
Конкурс за попуњавање радног места главни службеник за управљање системом бенефиција I у Одсеку за бенефиције, Одељење за плате и бенефиције, Управа за људске ресурсе, Сектор за логистику 03.04.2024. године.
PRIOR INFORMATION NOTICE for international open tender procedure “Procurement of specialized vehicles" BGRS0100003 – TD03 under project "RESPONSE" (Обавештење о најави међународног отвореног тендера "Набавка специјализованих возила") 29.03.2024. године.
Конкурс за попуњавање радног места технички секретар, Одељење за планске послове, извештавањa и евиденцију, Управа за материјалне ресурсе, Сектор за логистику 27.03.2024. године.
Jавни конкурс за попуњавање радног места главни службеник за послове набавке I у Одсеку за послове јавних набавки, Одељење за послове набавки, Управа за материјалне ресурсе, Сектор за логистику 22.03.2024. године.
Kонкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - Радно место које се попуњава: службеник за комерцијалне послове у Одсеку за комерцијалне послове, Одељење за материјалне послове, Управа за материјалне ресурсе, Сектор за логистику 21.03.2024. године.
Jaвни конкурс - главни службеник за планирање и аналитику I у Групи за планирање и извештавање, Одељење за послове набавки, Управа за материјалне ресурсе, Сектор за логистику 20.03.2024. године.
Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду - Kонкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2024/2025. години 20.03.2024. године.
Jавни конкурс за попуњавање радног места главни службеник за обуку I, Одсек за специјалистичку обуку и обуку за ниво руковођења, Центар за специјалистичку обуку и усавршавање полиције, Управа за полицијску обуку, Сектор за логистику 15.03.2024. године.
Јавни конкурс за попуну радног места службеник за оперативно - техничке послове I , Одсек за пружање информација и координацију, Одељење за регрутацију и селекцију, Управа за људске ресурсе, Сектор за логистику 06.03.2024. године.
Поништење тендерске процедуре (CANCELLATION OF A TENDER PROCEDURE - BGRS0100003 - TD02) у оквиру пројекта под називом „Припрема становништва за акцију у случају катастрофе и побољшање капацитета стручних тимова за реаговање у ванредним ситуацијама у прекограничном бугарско-српском региону – RESPONSE“ 19.02.2024. године.
Jавни конкурс за попуну радног места магационер у Групи за логистику, Одсек за логистику, Полицијска управа у Шапцу, Дирекција полиције - један извршилац 06.02.2024. године.
Конкурс за упис 224 ученика у први разред Средње школе унутрашњих послова "Јаков Ненадовић" у Сремској Каменици за школску 2024/2025. годину 05.02.2024. године.
Конкурс Високе школе струковних студија Ваздухопловна академија за упис у прву годину основних струковних студија школске 2024/25. године за потребе Министарства унутрашњих послова Републике Србије 30.01.2024. године.
Објава тендера за набавку техничке опреме у оквиру пројекта под називом „Припрема становништва за акцију у случају катастрофе и побољшање капацитета стручних тимова за реаговање у ванредним ситуацијама у прекограничном бугарско-српском региону – RESPONSE“ 29.12.2023. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - главни службеник за управно – правни поступак I 29.12.2023. године.
Конкурс за упис 1100 полазника у Центар за основну полицијску обуку 14.12.2023. године.
Одлука о избору програма/пројекта којим се из буџета Републике Србије за 2023. годину, утврђеног Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину ("Службени Гласник РС", бр. 138/22 и 75/23) додељују средства за финансирање програма/пројекта од јавног интереса у износу од 25.000.000,00 динара 04.12.2023. године.
Одлукa о закључењу уговора у поступку отуђења отпадног јестивог уља које настаје у редовном пословању МУП-а 06 број: 4631/23 од 20.11.2023.године 04.12.2023. године.
Орган у коме се попуњава радно место: Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције Место рада: Полицијска управа у Сремска Митровица, Радно место које се попуњава: Главни службеник за координацију послова људских ресурса у линијама рада I у Групи за људске ресурсе, Одсек за логистику, Полицијска управа у Сремској Митровици 17.11.2023. године.