Финансије

Име конкурса Датум објављивања
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника- - технички секретар у Центру за специјалистичку обуку и усавршавање полиције, Центар за полицијску обуку, Сектор за људске ресурсе (1 извршилац) 28.10.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника-Службеник за оперативно-техничке послове I, Група за људске ресурсе Полицијске управе у Пријепољу, Сектор за људске ресурсе 28.10.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника-Виши службеник за радне односе I, Група за људске ресурсе Полицијске управе у Пријепољу, Сектор за људске ресурсе 28.10.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника-Главни службеник за радно-правно заступање I у Одсеку за радно-правно заступање, Одељење за управно-правне послове и послове радно-правног заступања 27.09.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места полицијског службеника Орган у коме се попуњава радно место: Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Полицијска управа за град Београд, Полицијска станица Гроцка, Полицијска испостава Калуђерица 08.09.2021. године.
Отпадно јестиво уље 07 број-2926/21 01.09.2021. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе; Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана Ђинђића број 104, Нови Београд 11.08.2021. године.
Kонкурсна документација за откуп секундарних сировина - отпадног јестивог уља из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова 02.08.2021. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника-Главни службеник за радне односе I , Одељење за људске ресурсе Полицијске управе у Новом Саду, Сектор за људске ресурсе 18.06.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - Место рада: Полицијска станица Владимирци 10.06.2021. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника-Место рада: Полицијска станица Бачка Топола 10.06.2021. године.
Јавни конкурс за попуњавање положаја - Помоћник министра – начелник Сектора унутрашње контроле у Министарству унутрашњих послова 09.06.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника -службеник за управљање персоналним досијеима, Одсек за радне односе, Одељење за радно – правне послове 04.06.2021. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА - Помоћник министра – начелник Сектора за људске ресурсе у Министарству унутрашњих послова 02.06.2021. године.
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 20.05.2021. године.
Jавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2021. години, а које реализују удружења 10.05.2021. године.
КОНКУРС ЗА УПИС 300 ПОЛАЗНИКА НА ОСНОВНУ ОБУКУ ПРИПАДНИКА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКИХ ЈЕДИНИЦА 10.05.2021. године.
Одлуку о закључену уговора: Отуђење расходованих превозних средстава - моторних возила Министарства унутрашњих послова путем продаје у виду секундарних сировина 14.04.2021. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе 13.04.2021. године.
Jавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2021. години 08.04.2021. године.