Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma sa ponovnim otvaranjem konkurencije - Usluge angažovanja za tehnički prijem, JN broj 291/19
Poziv
Dokumentacija
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјuenom okvirnom sporazumu