Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara sa ponovnim otvaranjem konkurencije - Ugostiteljska oprema i oprema za vešeraj, JN 12/20
Poziv
Dokumentacija
Odgovori na pitanja
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma