Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma sa ponovnim otvaranjem konkurencije za nabavku usluga: Zakup mobilnih sanitarnih kabina, JN broj 362/19
Poziv
Dokumentacija
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma