Финансије

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Резервни делови за ронилачке апарате за потребе Жандармерије, Министарства унутрашњих послова ЈН број 145/15
Позив
Документација
Питања и одговори
Обавештење о закљученом уговору - Партија1
Обавештење о закљученом уговору - Партија2
Обавештење о закљученом уговору - Партија3