Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума: Годишње обнављање лиценце UFED Touch 2, Logical Analyzer и Phisical Analyzer, ЈН 227/19
Позив
Документација
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквином споразуму
Обавештење о закљученом уговору