Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључивањем оквирног споразума ЈН број 5/19
Позив
Документација
Одговор на питање
Одлукa о закључењу оквирног споразума