Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем Оквирног споразума јавне набавке услуга: Одржавање продукционог система за аутоматску обраду отисака АФИС-Папилон, ЈН 332/19
Позив
Документација
Измена конкурсне документације и одговори на питања
Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
Изменa - одговори на питања
Одлука о закљученом оквирном споразуму
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору