Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума без поновног отварања конкуренције: Кафа, ЈН број 4/20
Позив
Документација
Одговор на питање
Одлукa о закључењу ОС
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом Уговору