Финансије

Позив за подношење понуда за отоврени поступак јавне набавке услуге - Надоградња и унапређење САП система, ЈН број 103/19
Позив
Документација
Одлука о додели уговора