Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне нaбавке услуга - Обука припадника ватрогасно-спасилачких јединица за рад на компресору за пуњење судова под притиском са компримованим ваздухом, ЈН 308/19
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору