Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума: Пиво, вино и жестока пића за ресторане и хотеле Наручиоца, ЈН број 31/20
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом Уговору
Обавештење о закљученом Уговору