Финансије

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума - Изнајмљивање опреме и другог материјала за одржавање промоција, ЈН 20/20
Позив
Документација
Одговор на питање
Одлука о обустави поступка
Oбaвeштeњe o oбустaви пoступкa