Финансије

Позив за подношење понуда за отворени поступак, набавке услуга: "Систем за посебну заштиту података на транспортном нивоу", ЈН 350/19
Позив
Документација
Oдлука о додели уговора