Финансије

Позив за подношење понуда у поступку ЈН 284/19 - Одржавање ванбродских мотора и других система на пловилима
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму