Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара - Фото штампачи (фото машине са штампачима), за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН 235/19
Позив
Документација
Одоговор на питања
Одлука о закључењу уговора
Обавештење о закључењу уговора