Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума - Аутоматска перионица са четкама за прање возила под притиском, ЈН 366/19
Позив
Документација
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору