Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности са закључењем оквирног споразума - Израда пројектне документације пројекта система за даљинско управљање сиренама на територије Шумадијског управног округа, Нишавског управног округа и Јужнобачког управног округа, ЈН број 143/19
Позив
Документација
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Одлукa о измени уговора у поступку