Финансије

Позив за подношење понуда за отворени поступaк са закључењем оквирног споразума - Резервни делови за системе видео надзора и техничке заштите за Србију, ЈН број 374/19
Позив
Документација
Одговор на питање
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору