Грађани

Држављанство

O држављанству Републике Србије :

Објашњење Закона о држављанству Републике Србије
Стицање држављанства пореклом
Стицање држављанства пријемом
Захтев за пријем исељеника у држављанство Републике Србије
Пријем у држављанство Републике Србије припадника српског народа, који нема пребивалиште на територији Републике Србије, без отпуста из страног држављанства
Престанак држављанства Републике Србије отпустом
Престанак држављанства Републике Србије одрицањем
Поновно стицање држављанства Републике Србије
Утврђивање држављанства

НАПОМЕНА:

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из службене евиденције:

  • о личном стању грађана (матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих),
  • евиденције о држављанима Републике Србије –уверење о држављанству Републике Србије,
  • друге службене евиденције код надлежних органа у Републици Србији у којима су садржани подаци неопходни за одлучивање.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид следећа документа уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихов захтев био решен у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге, евиденције држављана Републике Србије и друге службене евиденције, које воде надлежни органи Републике Србије у којима су садржани подаци неопходни за одлучивање.