Грађани

Предаја нерегистрованог оружја и муниције

ГРАЂАНИ КОЈИ ПОСЕДУЈУ НЕРЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ МОГУ ГА ПРЕДАТИ ДО 30. ЈУНА НАЈБЛИЖОЈ ПОЛИЦИЈСКОЈ СТАНИЦИ ИЛИ ПОЗВАТИ ПОЛИЦИЈСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ ДА ДОЂУ ПО ОРУЖЈЕ И ЕКСПЛОЗИВНЕ НАПРАВЕ И ПРЕУЗМУ ИХ

Наредбом, министра унутрашњих послова рок за предају нерегистрованог оружја, муниције и експлозивних направа продужен је до 30 . јуна.

Током овог периода, свакога дана од 7 до 19 часова, грађани који предају оружје неће кривично одговарати, нити сносити било какве последице, а не морају доказивати ни порекло оружја.
Приликом предаје нелегалног оружја грађани нису у обавези да се легитимишу.

Такође, грађани у овом периоду, без страха од последица и одговорности, могу оружје, које им је остало у поседу након смрти власника, на чување Министарству унутрашњих послова, предати до окончања оставинског поступка или одређивања власника.


ОД 8. МАЈА ДО 8. ЈУНА ПРЕДАЈТЕ НЕРЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ НАЈБЛИЖОЈ ПОЛИЦИЈСКОЈ СТАНИЦИ

Министарство унутрашњих послова Републике Србије позива грађане који поседују нерегистровано оружје да га од сутра, 8. маја до 8. јуна ове године, предају најближој полицијској станици.  

Јелена Лакићевић, начелник Одељења за оружје из Управе за управне послове, Министарства унутрашњих послова истиче да током овог периода грађани који предају нерегистровано оружје неће кривично одговарати, нити сносити било какве последице а не морају доказивати ни порекло оружја.

„Позивамо грађане који поседују нелегално оружје да се одазову овом позиву, обрате најближој полицијској станици и предају оружје за које немају исправе о оружју“, поручује Лакићевић и прецизира да се позив односи на све врсте оружја, аутоматско као и свако друго оружје, минско-експлозивна средства, делове за оружје и муницију коју су противправно држали.

 „Уједно Министарство унутрашњих послова позива и оне грађане који нису предали полицијским станицама на чување оружје након смрти власника, да то сада и ураде“, истиче Лакићевић.  

Оружје у нелегалном поседу грађани у наведеном периоду, без икаквих последица, могу предати сваког дана, од 7 до 19 часовa.

МОЖЕТЕ ПРЕДАТИ ОРУЖЈЕ И БЕЗ НАПУШТАЊА СВОГА ДОМА

Министарство унутрашњих послова, поводом позива на предају нерегистрованог оружја и муниције, обавештава грађане да осим личног доласка и предаје, могу контактирати најближу полицијску станицу и позвати полицијске службенике да дођу по оружје и експлозивне направе и преузму их.

Грађани нерегистровано оружје, муницију и експлозивне направе могу предати без напуштања свога дома, позивом најближој полицијској станици која ће упутити патролу на дату адресу и оружје преузети.

Наглашавамо да током периода предаје нерегистрованог оружја, до 8. јуна, грађани који то учине неће сносити никакву кривичну одговорност и последицу, нити ће морати да доказују порекло оружја и доносе било какву документацију.

Такође, истичемо да грађани приликом предаје нису у обавези да се легитимишу.

Министарство унутрашњих послова позива грађане да се одазову позиву и до 8. јуна, било лично или позивом полицији да по нерегистровано оружје дође, предају нелегално оружје, муницију и експлозивне направе. 

Свакога дана од 7 до 19 часова грађани могу предати нерегистровано оружје, било да је реч о оружју које по закону не може бити у поседу грађана (аутоматске пушке и минско експлозивна средства), као и кратко и дуго полуатоматско ватрено оружје.

ДО 8. ЈУНА МОЖЕ СЕ ПРЕДАТИ И ЛЕГАЛНО ОРУЖЈЕ, КОЈЕ ЈЕ ОСТАЛО У ПОСЕДУ НАКОН СМРТИ ВЛАСНИКА

Поводом позива за предају нерегистрованог оружја и муниције, Министарство унутрашњих послова обавештава грађане да до 8. јуна могу предати и легално оружје, које им је остало у поседу након смрти власника.

Ради спречавања евентуалне злоупотребе овог оружја, неопходно је да се оружје које је остало иза смрти власника преда на чување полицији, до окончања оставинског поступка и одређивања власника.

Напомињемо да грађани који предају полицији овакво оружје треба да омогуће своје податке, како би им се издала потврда о његовом депоновању и о томе обавестила Пореска управа, како преминуло лице више не би било порески обвезник на оружје, јер је у питању легално оружје које је у евиденцијама Министарства унутрашњих послова регистрованo на преминулу особу.

У складу са законом, сваки грађанин код кога се ово оружје налази у обавези је да га преда МУП-у на чување, до решавања питања власништва над оружјем.

Наглашавамо да грађани који предају оружје које је код њих остало иза покојних лица, као и грађани који предају нелегално оружје неће сносити никакву одговорност и последице, уколико оружје предају до 8. јуна 2023. године.

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕДАЈУ НЕРЕГИСТРОВАНОГ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ

     

     

     

     

     

 ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ - ОРУЖЈЕ КОЈЕ ЈЕ ОСТАЛО НАКОН СМРТИ ВЛАСНИКА

    

    

    

   

 

 


Приказ нерегистрованог оружја, муниције и минско-експлозивних средстава које су грађани предали у првих 6 дана предаје нелегалног оружја