Грађани

Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, члан 246

  • Ко неовлашћено производи, прерађује, продаје или нуди на продају или ко ради продаје купује, држи или преноси или ко посредује у продаји или куповини или на други начин неовлашћено ставља у промет супстанце или препарате који су проглашени за опојне дроге,казниће се затвором од три до дванаест година.

 

  • Ко неовлашћено узгаја мак или психоактивну конопљу или друге биљке из којих се добија опојна дрога или које саме садрже опојну дрогу,казниће се затвором од шест месеци до пет година.

 

  • Ако је дело из става 1. овог члана извршено од стране групе, или је учинилац овог дела организовао мрежу препродаваца или посредника,учинилац ће се казнити затвором од пет до петнаест година.

 

  • Ако је дело из става 1. овог члана извршено од стране организоване криминалне групе,учинилац ће се казнити затвором од најмање десет година.

 

  • Учинилац дела из ст. 1. до 4. овог члана који открије од кога набавља опојну дрогу може се ослободити од казне.

 

  • Ко неовлашћено прави, набавља, поседује или даје на употребу опрему, материјал или супстанце за које зна да су намењене за производњу опојних дрога,казниће се затвором од шест месеци до пет година.

 

  • Опојне дроге и средства за њихову производњу и прераду одузеће се.