Грађани

Савети родитељима

Без обзира на Ваша искуства и ставове, деца и млади неизбежно долазе у контакт са рачунарима и комуникационим технологијама. Информатика је и део школског програма. Важно је знати да ће Ваша деца користити рачунарску технологију и да је тешко, па и штетно за њихов развој забранити им коришћење мобилних телефона, рачунара и интернета.

Искуства показују да надзор родитеља и надгледање дечјих активности на интернету представљају важан корак у заштити деце и младих, али и да само тај вид заштите није и довољан.

Родитељи нису у прилици да стално надгледају активност своје деце на интернету. Децу треба научити да рачунаре користе на сигуран начин, а не „да их воде за руку". Као што децу учимо како да се решавају проблеме са узнемирујућим и неугодним догађајима у свакодневном животу и како да препознају и избегну опасност на улици и у својој околини, важно је научити их како да безбедно користе интернет и како да препознају могућу опасност и избегну ризична понашања. Такође, важно је научити децу и младе о преузимању одговорности за своје понашање и о последицама одређених поступака, које погађају њих саме, али и друге с којима су у контакту.

Потребно је поштовати њихову независност, интересе и активности у складу с њиховим узрастом, као и користити поруке прилагођене њиховом узрасту. Chat, blog, forum и слична места на интернету, где деца и млади могу размењивати мишљења и комуницирати, врло су популарна, па су стога и привлачна особама које желе да злоупотребе њихово поверење на интернету. Злопотреба вршњака најчешће укључује претеће поруке, вређање и ширење гласина, уцене које једно дете, или више њих, упућују другом детету.

Злопотребе одраслих најчешће укључују лажно представљање и манипулисање са циљем придобијања деце и младих да би се она навела на непожељна понашања (најчешће сексуална).

Ако сазнате да је Ваше дете било изложено насиљу путем интернета, потребно је да предузмете следеће кораке:

научите дете да не одговара на насилне, претеће или било које друге сумњиве поруке и позиве;
не бришите поруке или слике јер могу послужити као доказ;
контактирајте Вашег интернет провајдера и пријавите да сте примили такву поруку;
контактирајте школу и обавестите их о понашању/злостављању или евентуалним променама расположења и понашања код детета;
контактирајте полицију ако поруке садрже претње насиљем, ухођење, напастовање, дечју порнографију и сл., или када претходни кораци нису дали резултате;
ако Вам је познат идентитет извршиоца, број или електронска адреса са које су узнемирујуће и злонамерне поруке упућене, свакако обавестите о томе полицију, мобилне оператере, интернет провајдера, школу...

Требало би да разговарате са својом децом о рачунарској етици, да договорите правила понашања на интернету и, као најважније, дефинишете последице кршења тих правила.