Дирекција полиције

Оперативни центар

Оперативни центар je организациона јединица у оквиру Дирекције полиције.

Оперативни центар представља функционално, командно-оперативно, информацијско и комуникативно средиште Министарства унутрашњих послова и центар праћења свих безбедносно-интересантних активности у Републици Србији. У свом раду, Оперативни центар обезбеђује потпуни континуитет рада Министарства, свих 365 дана у години, 24 сата дневно.

                                     

Ова организациона јединица сарађује и са другим безбедносним службама ван Министарства унутрашњих послова (БИА, Војском Србије, МСП...).

Као комуникациони и информатички центар, Оперативни центар остварује непрекидно праћење појава и догађаја на територији читаве Републике.

Такође, у вези предметних догађаја предузима хитне и потребне мере неопходне за спречавање и сузбијање штетних последица које догађај проузрокује, све до укључивања у рад надлежних линија рада Министарства. Кроз праћење безбедносно интересантних појава и догађаја који су по својој природи разноврсни и специфични, Оперативни центар сарађује са свим организационим јединицама Министарства унутрашњих послова укључујући ту и подручне полицијске управе.

У свом раду, Оперативни центар стара се о правилном поступању радника дежурних служби.

Деликатност послова и задатака Оперативног центра огледа се и у чињеници да се највећи број безбедносно најинтересантнијих догађаја дешава у поподневним или ноћним сатима, викендом или државним празницима, односно ван уобичајеног радног времена осталих организационих јединица Министарства, те у складу са наведеним, службеници Оперативног центра морају у довољној мери познавати послове и осталих линија рада Министарства, како би на претњу или ризик одреаговали хитно  и правовремено, уз обавештавање надлежних линија рада о догађају, предузетим мерама, а све до њиховог даљег укључивања у решавање безбедносне претње.

Од 2009.године, Оперативни центар смештен је у новоизграђеној згради у Улици кнеза Милоша број 101. Ова организациона јединица располаже великом лепезом техничких средстава у оквиру којих су велики број телевизора великих дијагонала на којим се континуирано репродукују слике великог броја расположивих камера са камерних места у које спадају гранични прелази, бројне градске локације, аутопут кроз Београд итд. Такође, ова јединица поседује и просторију која има функцију Фарадејевог кавеза, која је заштићена од сваког облика електронског надзора у којој се могу између осталог одржавати састанци али и други специфични послови полиције.

Командно-оперативни центар у свом саставу има:

1.    Одељење за дежурство Командно-оперативног центра и координацију рада дежурних служби и
2.    Одељење за организацију и унапређење рада Командно-оперативног центра, дежурних служби и преговарачке послове.