Грађани

Возачка дозвола

 

 

Повезани документи

Правилник о возачким дозволама ("Службени гласник Републике Србије ", бр.73/10)
Износи накнада за израду и издавање возачке дозволе и пробне возачке дозволе (PDF, Word)
Бројеви рачуна полицијских управа МУП-а и позиви на број (Word, PDF)
Износи тарифе републичких административних такси за возачке дозволе (види табелу)